Menu
EU   Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Interreg-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. 
Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Interreg- ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Општина Кула и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.